Pravilna hidracija

dizanje tegovaPravilna hidracija organizma je od suštinskog značaja za život. Voda igra veoma važnu funkciju u telu i predstavlja glavni sastojak jednog organizma. Ona je glavni sastojak većine ćelija u telu (osim masnih ćelija), a utiče na rad svih organskih sistema. Transportuje hranljive materije i nosi otpad daleko od ćelija tela, pomaže u regulisanju telesne temperature i to preraspodelom toplote od aktivnih tkiva ka koži i hlađenju tela preko znoja.

pravilna hidracija
Maratonac senior zna za važnost rehidracije

casa-vodeVoda je glavni sastojak ljudskog tela i obično čini 60 % telesne težine odraslih muškaraca a nešto niža je kod žena, oko 50-55 % zbog njihovog većeg procenta masti. Kod beba je taj procenat znatno veći i može ići do čak 75%. Različiti organi i organski sistemi imaju različite procente vode pa tako mozak sadrži 75% vode, krv i bubrezi oko 81%, jetra 71%, kosti oko 22% a masno tkivo 20%. Dve trećine vode se nalazi u ćeliji u tzv. intracelularnom prostoru a ostatak se nalazi u ekstracelularnom prostoru odnosno prostoru između ćelija.

Kako bi preživelo i normalno funkcionisalo telo zahteva vodu. Ljudi ne mogu da žive bez vode duže od nekoliko dana u zavisnosti od vremenskih uslova, nivoa fizičke aktivnosti i drugih faktora. Iz svega prethodno navedenog možemo zaključiti da nijedna druga materija nije važnija od vode.

fudbal

Pravilna hidracija je od suštinskog značaja za zdravlje i opšte stanje pojedinca.

Konkretnije, pravilna hidracija je važna za pravilno funkcionisanje mozga jer kada smo dobro hidrirani moždane ćelije se bolje snabdevaju svežim kiseonikom iz krvi.

Blaga dehidriranost u iznosu od 1-2% gubitka telesne smanjuje sposobnost koncentracije a gubitak veći od 2% može uticati na sposobnost mozga za obradu informacija i može ugroziti kratkoročno pamćenje.

Pravilna hidracija ima ulogu u varenju hrane i resorpciju hranljivih materija iz digestivnog trakta.

Voda je neohodna za rastvaranje hranljivih materija tako da mogu da se resorbuju u krvotok. Neadekvatna hidracija može dovesti problema sa varenjem, može ga usporiti i dovesti do opstipacije.

Unos tečnosti je takođe veoma važan za normalan rad srca a pravilno regulisanje količine tečnosti u organizmu je esencijalno za održavanje krvnog pritiska u zdravom opsegu. Dehidracija smanjuje udarni volumen srca koji može dovesti do povećanja srčane frekvence i do pada krvnog pritiska. Kardiovaskularni sistem transportuje kiseonik do mozga, mišića i svih drugih tkiva. Adekvatan unos vode je od suštinskog značaja za rad bubrega i pomaže im da eliminišu otpadne materije iz organizma putem urina.

Bubrezi regulišu nivo vode u telu povećavajući ili smanjujući protok urina. Bubrezi takođe učestvuju u kontroli nivoa natrijuma i drugih elektrolita u organizmu. Bubrezi zdrave odrasle osobe filtriraju dnevno 180 litara vode, veći deo ove količine treba da se reapsorbuje kako bi se sprečio prekomerni gubitak. Održavanje prave ravnoteže vode u organizmu je od suštinskog značaja za normalnu funkciju mišića. Sve ovo ukazuje na činjenicu kolika je bitna pravilna hidracija.

KARATEKoža predstavlja prvu liniju odbrane od patogenih agenasa i doprinosi razvoju zaraznih i alergijskih procesa. Smatra se da pravilna hidracija doprinosi boljoj elastičnosti kože.

Pročitajte i tekst o hidraciji kojim je naš ekspert, dr Milica Vukašinović Vesić odgovorila na brojna pitanja trkača i rekreativaca na sajtu trcanje.rs